Protokół dodatkowy z dnia 7 lutego 2014 r.z części pisemnej i ustnej II ETAPU - 38 OJA

W dniu 7 lutego 2014 r. odbył się egzamin ustny uczennicy Karoliny Wojewódzkiej.

Wyniki egzaminu:

Lp. Nazwisko i Imię Szkoła Miasto Test
pisemny
Egz. ustny Ogółem Razem
język kultura
91 Wojewódzka Karolina Zespół Szkół nr 67 XV LO im. N. Żmichowskiej 00-591 Warszawa 83 8 8 8