Lista uczestników XXXI OJA zakwalifikowanych do Etapu Okręgowego w Warszawie

Warszawski Komitet Okręgowy, zawiadamia, że następujący uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w Etapie Okręgowym XXXI Olimpiady Języka Angielskiego.

Kryterium kwalifikacyjne zostało ustalone na podstawie decyzji Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego i wyniosło ostatecznie 36 punktów uzyskanych w teście Etapu Szkolnego.

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 22 stycznia 2007 r. w godz. 9,00 - 12,00, w sali konferencyjnej Malwa/Stokrotka Hotelu Gromada (dawny Dom Chłopa), przy pl. Powstańców 2, w Warszawie.

Prosimy uczniów o przybycie na miejsce o godz. 8.45 z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną ze zdjęciem. Brak dokumentu tożsamości uniemożliwi wzięcie udziału w egzaminie.

Egzamin ustny odbędzie się w dniu 23 stycznia 2007 r. w salach Hotelu Gromada

i rozpocznie się o godz. 9.30. Do egzaminu ustnego zostaną dopuszczeni uczniowie, zakwalifikowani przez Komisję Egzaminacyjną, na podstawie wyniku pracy pisemnej.

Lista osób, dopuszczonych do egzaminu ustnego, z dokładnym harmonogramem godzinowym, zostanie wywieszona w holu Hotelu Gromada o godz. 9.00 w dniu 23 stycznia 2007 r.

Do dnia 25 lutego 2007 roku Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego zawiadomi uczestników zakwalifikowanych do III Etapu o szczegółach konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 26 – 27 marca 2007 r. w Poznaniu.

Dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.woe.edu.pl

Wszystkim uczestnikom XXXI Olimpiady Języka Angielskiego gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jerzy Bystrowski
Przewodniczący
Warszawskiego Komitetu Okręgowego
Olimpiady Języka Angielskiego

Lp Nazwa szkoły Nazwisko i imię ucznia
1 II LO im. S.Batorego
ul. Myś
liwiecka 6
00-459 Warszawa
1.
Łukasz Szczurek
2. Marcin Wiktorowicz
3. Piotr Kozłowski
4. Oliwia Borszyńska
5. Michał Kosicki
6. Klaudia Cybulska
2 III LO im. Gen.Sowińskiego
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa
1. Filip Mitura
2. Ignacy Kurowski
3. Paweł Próba
3 IV LO im. A.Mickiewicza
ul. Saska 59
03-914 Warszawa
1. Piotr Myszka
2. Dominika Marchewka
4 V LO im. Ks. J.Poniatowskiego
ul. Nowolipie 8
00-150 Warszawa
1. Joanna Dębska
5 VIII LO im. Władysława IV
ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
1. Izabela Misiorny
2. Joanna Dąbrowska
3. Łukasz Wargocki
4. Paweł Bajczuk
5. Agnieszka Stradecka
6. Agata Jaroszek
7. Michalina Witkowska
6 X LO im. Królowej Jadwigi
ul. Woronicza 8
02-625 Warszawa
1. Janusz Komorowski
7 XIV LO im. S.Staszica
ul. Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa
1. Tomasz Kaftal
2.Ewa Bigaj
3. Nguyen Huu Viet Anh
4. Paweł Marczewski
5. Aleksandra Malinowska
8 XV LO im. N.Żmichowskiej
ul. Klonowa 16
00-591 Warszawa
1. Mieszko Pilecko
2.Paula Seretny
3.Sara Szymkuć
4.Katarzyna Ciurapińska
5.Krzysztof Zieliński
9 XVII LO im. A.F.Modrzewskiego
ul. Elektoralna 5/7
00-137 Warszawa
1. Maciej Długokęcki
2. Aleksandra Matras
10 XIX LO im. Powstańców Warszawy
ul. Zbaraska 1
04-014 Warszawa
1. Tomasz Turek
11 XXVII LO im. T.Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa
1. Aleksandra Zych
2. Antoni Pomianowski
12 XXVIII LO im. J.Kochanowskiego
ul. Wiktorska 99
02-575 Warszawa
1. Wojciech Sokołowski
13 XXXIII LO im. M.Kopernika
ul. Bema 76
01-225 Warszawa
1. Małgorzata Rejniak
2. Marta Kołos
3. Paweł Langer
4. Agnieszka Madurska
5. Jan Sakławski
6. Paula Adamczyk
7. Jan Gumieniak
8. Krzysztof Kokoszczyński
9. Ewa Jończyk
10. Katarzyna Satuła
11. Jakub Ernt
14 XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa
ul. Zakrzewska 24
00-737 Warszawa
1. Marta Deptuła
15 XLIV LO im. A.Dobiszewskiego
ul. Dolna 6
00-774 Warszawa
1. Jan Stępień
16 LII LO im. W.S.Reymonta
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
1. Adam Kalwa
17 LVIII LO im. K.Baczyńskiego
ul. Górnoś
ląska 31
00-432 Warszawa
1. Katarzyna Rybnik
18 LXIII LO im. L.Kossutha
ul. L.Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
1. Radek Dziatkiewicz
2.Marek Praski
19 LXIV LO im. S.Witkiewicza
ul. Elbląska 51
01-737 Warszawa
1. Marta Lityńska
2. Olga Brzozowa
3. Michał Kaniewski
4. Maciej Lisowski
5. Mateusz Rettner
6. Elżbieta Jaroszewicz
20 LXVII LO im. J. Nowaka- Jeziorańskiego
ul. Mokotowska 16/20
00-561 Warszawa
1. Monika Więckowska
2. Alicja Piotrkowicz
3. Joanna Kornaszewska
4. Krzysztof Opalski
5. Justyna Mirecka
6. Joanna Białek
7. Mateusz Jurewicz
8. Katarzyna Janicka
9. Aneta Gąsiewska
10. Małgorzata Kurpiewska
11. Maciej Stański
12. Patrycja Krupich
13. Joanna Brzozowska
14. Hanna Szcześniak
15. Karolina Słotwińska
16. Stefan Józefowicz
17. Aniela Mikucka
18. Jarosław Kawalec
19. Przemysław Dołęgowski
20. Marcin Wnuk
21. Łukasz Boszko
21 LXXim. A.Kamińsiego
ul. Dembowskiego 1
02-784 Warszawa
1. Magdalena Bartnicka
22 Gimnazjum nr 117 im. W.Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30
02-956 Warszawa
1. Magdalena Zagrocka
23 I Społeczne LO im. Jam Saheba Digvijay Sinhji
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
1. Anna Gumowska
24 Autorskie LO Niepubliczne nr 42
ul. Iwicka 47B
00-735 Warszawa
1. Aleksander Piniński