Komunikat Komitetu Głównego 45. Olimpiady Języka Angielskiego

W związku z sytuacja pandemiczną w kraju, decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Języka Angielskiego w Poznaniu,
nastąpiła zmiana w sposobie przeprowadzenia części pisemnej finału 45. OJA z systemu stacjonarnego na on-line.
Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony przez Komitet Główny OJA w Poznaniu, a nie przez Komitet Okręgowy w Warszawie.
Egzamin odbędzie się, tak jak zaplanowano, w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w trybie on-line.
Finaliści zostaną poinformowani drogą mailową przez Komitet Główny OJA imiennie o sposobie przeprowadzeniu egzaminu.
Dodatkowo informacja zostanie opublikowana na stronie www.oja.wsjo.pl

Warszawski Komitet OJA