Komunikat Komitetu Głównego 44. OJA

Informacja dotycząca finału Olimpiady

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz podjętymi działaniami prewencyjnymi
Komitet Główny Olimpiady podjął decyzję o rezygnacji z eliminacji pisemnych finału
i zmianie trybu eliminacji ustnych.

Nasze działania dostosujemy do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Z każdym z uczestników zakwalifikowanym do finału
skontaktujemy się osobiście, by uzgodnić tryb części ustnej finału.
Kontaktować się będziemy z Państwem począwszy od 16 marca (poniedziałek).

Prosimy o śledzenie informacji na WWW Olimpiady, będą sukcesywnie aktualizowane.
W ten niecodzienny czas życzymy Państwu zdrowia!