Decyzja w sprawie III etapu 44. Olimpiady Języka Angielskiego

Decyzja w sprawie III etapu OJA

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało organizatorom Olimpiad wytyczne
dotyczące postępowania przy organizacji finałów.

Postępując zgodnie z otrzymanymi wytycznymi informujemy, że Komitet Główny powziął następujące decyzje:

 • odwołuje III etap Olimpiady (finał)
 • wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do III etapu Olimpiady przyznaje tytuł finalisty.

 • Odpowiednie zaświadczenia o uzyskanym tytule finalisty przesłane zostaną do Uczestników pocztą.

  Drodzy Państwo, sytuacja w jakiej się znajdujemy jest niecodzienna. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom związanym
  z przebiegiem Olimpiady, a więc Uczestnikom, nauczycielom, jurorom, osobom wspierającym organizację finału wymaga dziś podejmowania zdecydowanych kroków.
  Decyzja MEN jest adekwatną odpowiedzią na postawione przed nami wszystkimi wyzwania związane z zagrożeniem epidemią.
  Liczymy, że decyzję tę przyjmiecie Państwo ze zrozumieniem powagi sytuacji.

  Łączymy serdeczne pozdrowienia
  Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego

  Więcej informacji na stronie Komitetu Głównego 44. Olimpiady Języka Angielskiego